Pomôcky pre štúdium
Lechí, otec Nefiho
predchádzajúce ďalej

Lechí, otec Nefiho

V Knihe Mormonovej hebrejský prorok, ktorý okolo roku 600 pr. Kr. viedol svoju rodinu a nasledovníkov z Jeruzalema do zasľúbenej krajiny na západnej pologuli. Lechí bol v Knihe Mormonovej prvým prorokom medzi svojím ľudom.

Lechí utiekol z Jeruzalema so svojou rodinou na príkaz Pána (1. Nefi 2:1–4). Bol potomkom Jozefa, ktorý bol predaný do Egypta (1. Nefi 5:14). Pán mu dal videnie o strome života (1. Nefi 8:2–35). Lechí a jeho synovia postavili loď a plavili sa na západnú pologuľu (1. Nefi 17–18). On a jeho potomkovia sa usadili v novej krajine (1. Nefi 18:23–25). Skôr ako Lechí zomrel, požehnal svojich synov a učil ich o Kristovi a o príchode Knihy Mormonovej v neskorších dňoch (2. Nefi 1:1–4:12).

Kniha Lechího

Keď Joseph Smith prekladal Knihu Mormomovu, začal s Knihou Lechího. Bol to záznam, ktorý Mormon skrátil z dosiek Lechího. Keď mal 116 strán rukopisu, ktoré preložil z tejto knihy, Joseph dal rukopis Martinovi Harrisovi, ktorý krátko slúžil ako Josephov pisár pri prekladaní Knihy Mormonovej. Tieto stránky sa potom stratili. Joseph neprekladal znova knihu Lechího, aby nahradil stratený rukopis, ale namiesto toho preložil zo zlatých dosiek iné príbuzné správy (pozri úvod k NaZ 3, 10). Tieto iné správy sú teraz prvými šiestimi knihami Knihy Mormonovej.