Pomôcky pre štúdium
Znovuzrodený, narodený z Boha
predchádzajúce ďalej

Znovuzrodený, narodený z Boha

Nechať Ducha Pánovho, aby spôsobil mocnú zmenu v srdci osoby, takže už nemá túžbu činiť zlo, ale skôr si praje vyhľadávať veci Božie.