Pomôcky pre štúdium
Pýcha


Pýcha

Nedostatok alebo absencia pokory alebo učenlivosti. Pýcha stavia ľudí do opozície voči sebe navzájom a voči Bohu. Pyšný človek sa stavia nad všetko okolo neho a radšej nasleduje svoju vlastnú vôľu ako Božiu vôľu. Namyslenosť, závisť, zatvrdené srdce a nadutosť sú tiež typické pre pyšného človeka.