Pomôcky pre štúdium
Temnota, duchovná
predchádzajúce ďalej

Temnota, duchovná

Zlovoľnosť alebo nevedomosť o duchovných veciach.