Pomôcky pre štúdium
Bohatstvo
predchádzajúce ďalej

Bohatstvo

Zámožnosť alebo nadbytok. Pán radí Svätým, aby nehľadali svetské bohatstvo, iba ak pre konanie dobra. Svätí nemôžu klásť hľadanie svetského bohatstva pred hľadanie kráľovstva Božieho, ktoré poskytuje bohatstvo večnosti (Jákob 2:18–19).

Bohatstvá večnosti