Pomôcky pre štúdium
Ctiť
predchádzajúce ďalej

Ctiť

V písmach sa zvyčajne používa vo význame prejaviť rešpekt a úctu niekomu alebo niečomu.