Pomôcky pre štúdium
Spása


Spása

Byť spasený od fyzickej aj duchovnej smrti. Všetci ľudia budú spasení od fyzickej smrti milosťou Božou, prostredníctvom smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Milosťou Božou môže byť každý jednotlivec spasený aj od duchovnej smrti, a to skrze vieru v Ježiša Krista. Táto viera je prejavená poslušnosťou zákonov a obradov evanjelia a službou Kristovi.

Spása detí

Tlačiť