Pomôcky pre štúdium
Posvätenie
predchádzajúce ďalej

Posvätenie

Proces, pri ktorom sa človek stáva oslobodeným od hriechu, čistým a svätým skrze uzmierenie Ježiša Krista (Mojž. 6:59–60).