Pomôcky pre štúdium
Milénium
predchádzajúce ďalej

Milénium

Tisícročné obdobie mieru, ktoré začne, keď sa Kristus vráti, aby osobne vládol na zemi (ČV 1:10).