Pomôcky pre štúdium
Eva
predchádzajúce ďalej

Eva

Prvá žena, ktorá žila na tejto zemi (Gen. 2:21–25; 3:20). Bola Adamovou manželkou. V hebrejčine toto meno znamená „život“. Bola tak pomenovaná, pretože bola „matkou všetkých živých“ (Mojž. 4:26). Ona a Adam, prvý muž, budú zdieľať večnú slávu vďaka svojej úlohe pri umožnení večného pokroku celého ľudstva.