Pomôcky pre štúdium
Premýšľať
predchádzajúce ďalej

Premýšľať

Meditovať a hlboko premýšľať, často o písmach alebo iných veciach Božích. Keď je premýšľanie o veciach Božích spojené s modlitbou, môže priniesť zjavenie a porozumenie.