Pomôcky pre štúdium
Hebron
predchádzajúce ďalej

Hebron

Dávne judské mesto, ktoré leží tridsaťdva kilometrov južne od Jeruzalema. Bolo to pohrebné miesto Abraháma a jeho rodiny (Gen. 49:29–32). Počas počiatočného obdobia Dávidovej vlády to bolo jeho hlavné mesto (2. Sam. 5:3–5).