Pomôcky pre štúdium
Zerubábel
predchádzajúce ďalej

Zerubábel

Keď Kýros v Starom zákone dovolil, aby sa Židia vrátili do Palestíny, Zerubábel bol určený za správcu alebo za zástupcu židovského kráľovského domu. Jeho perzské meno bolo Šéšbaccar (Ezd. 1:8). Bol zapojený do opätovného vybudovania chrámu v Jeruzaleme (Ezd. 3:2, 8; 5:2).