Pomôcky pre štúdium
Sedemdesiatnik
predchádzajúce ďalej

Sedemdesiatnik

Úrad v Melchisedekovom kňazstve, do ktorého sú muži vysväcovaní. Dnes kvóra sedemdesiatnikov zahŕňajú generálne autority a územné autority. Sedemdesiatnici slúžia v mene Pána pod vedením Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov (pozri NaZ 107:34). Celý svoj čas venujú tejto službe.