Pomôcky pre štúdium
Nóach, biblický patriarcha
predchádzajúce ďalej

Nóach, biblický patriarcha

V Starom zákone syn Lámecha a desiaty patriarcha od Adama (Gen. 5:29–32). Svedčil o Kristovi a kázal zlovoľnému pokoleniu pokánie. Keď ľudia odmietli jeho posolstvo, Boh mu prikázal, aby postavil koráb, do ktorého umiestnil svoju rodinu a všetky zvieratá, keď bola zem zatopená, aby boli zlovoľní zničení (Gen. 6:13–22; Mojž. 8:16–30). Prorok Joseph Smith učil, že Nóach je anjel Gabriel a stojí hneď po Adamovi v držaní kľúčov spásy.