Pomôcky pre štúdium
Adam-ondi-Ahman
predchádzajúce ďalej

Adam-ondi-Ahman

Miesto, kde Adam požehnal svoje spravodlivé potomstvo tri roky predtým, ako zomrel (NaZ 107:53–56) a kam príde pred druhým príchodom (NaZ 116).