Pomôcky pre štúdium
Skala


Skala

Obrazne Ježiš Kristus a Jeho evanjelium, čo je pevný základ a silná opora (NaZ 11:24; 33:12–13). Skala sa tiež môže týkať zjavenia, skrze ktoré Boh oznamuje Svoje evanjelium človeku (Mat. 16:15–18).