Pomôcky pre štúdium
Vytrvať


Vytrvať

Zostať pevným v záväzku byť verný Božím prikázaniam po celý život, nehľadiac na pokušenie, protivenstvo a odpor.