Pomôcky pre štúdium
Znamenia časov
predchádzajúce ďalej

Znamenia časov

Udalosti alebo zážitky, ktoré Boh dáva ľuďom, aby ukázal, že sa niečo dôležité v Jeho diele stalo alebo čoskoro sa stane. V neskorších dňoch bolo prorokovaných veľa znamení týkajúcich sa druhého príchodu Spasiteľa. Tieto znamenia umožňujú verným ľuďom rozpoznať Boží plán, prijať varovanie a pripraviť sa.