Pomôcky pre štúdium
Méšach
predchádzajúce ďalej

Méšach

V Starom zákone boli Šadrach, Méšach a Abéd-Negó traja mladí Izraeliti, ktorí boli spoločne s Danielom privedení do paláca Nebúkadnecara, kráľa Babylonu. Méšachovo hebrejské meno bolo Míšáél. Títo štyria mladí muži sa odmietli poškvrniť tým, že by požívali kráľovský pokrm a víno (Dan. 1). Šadrach, Méšach a Abéd-Negó boli kráľom uvrhnutí do ohnivej pece, ale boli uchránení Synom Božím (Dan. 3).