Pomôcky pre štúdium
Svätý (vlastnosť)
predchádzajúce ďalej

Svätý (vlastnosť)

Posvätný, majúci zbožný charakter alebo duchovne a mravne čistý. Opak svätého je svetský alebo znesväcujúci.