Pomôcky pre štúdium
Samária
predchádzajúce ďalej

Samária

V Starom zákone hlavné mesto severného kráľovstva izraelského (1. Kr. 16:23–24). Pre jeho vojensky výhodnú polohu na pahorku ho Asýrčania boli schopní dobyť až po tridsaťročnom obliehaní (2. Kr. 17:5–6). Herodes ho prestaval a nazval ho Sebaste. Samária bola v novozákonných časoch názvom pre celú strednú oblasť Palestíny západne od Jordánu.