Pomôcky pre štúdium
Uctievanie, uctievať
predchádzajúce ďalej

Uctievanie, uctievať

Láska a úcta k Bohu, služba a oddanosť Bohu (NaZ 20:19). Uctievanie zahŕňa modlitbu, pôst, službu v Cirkvi, účasť na obradoch evanjelia a ďalšie zvyklosti, ktoré prejavujú oddanosť Bohu a lásku k Nemu.