Pomôcky pre štúdium
Koruhva
predchádzajúce ďalej

Koruhva

V písmach zástava alebo štandarda, okolo ktorej sa ľudia zhromažďujú s jednotným zámerom alebo k stotožneniu sa s niečím. V dávnych dobách koruhva slúžila ako zhromažďovací bod pre vojakov v bitke. Kniha Mormonova a Cirkev Ježiša Krista sú symbolické koruhvy pre všetky národy zeme.