Pomôcky pre štúdium
Neviera
predchádzajúce ďalej

Neviera

Nedostatok viery v Boha a v Jeho evanjelium.