Pomôcky pre štúdium
Ásá
predchádzajúce ďalej

Ásá

V Starom zákone tretí judský kráľ. Písma zaznamenávajú, že jeho „srdce bolo po všetky dni celkom oddané Hospodinovi“ (1. Kr. 15:14). Počas svojej vlády urobil z vojska účinnú silu, zvrhol etiópske jarmo, odstránil falošné modly a vyzval ľud, aby učinil zmluvu, že budú vyhľadávať Jehovu (1. Kr. 15–16; 2. Kron. 14–16). Ale keď ochorel na nohy, nevyhľadal Pánovu pomoc a zomrel (1. Kr. 15:23–24; 2. Kron. 16:12–13).