Pomôcky pre štúdium
Ublížiť, uraziť
predchádzajúce ďalej

Ublížiť, uraziť

Porušiť božský zákon, hrešiť alebo spôsobiť nepohodlie alebo uškodiť; tiež zneľúbiť sa alebo obťažovať.