Pomôcky pre štúdium
Kňaz, Áronovo kňazstvo
predchádzajúce ďalej

Kňaz, Áronovo kňazstvo

Úrad v Áronovom kňazstve. Za stara držal najvyšší úrad Levítskeho kňazstva iba Áron a jeho potomkovia. Keď Kristus naplnil zákon Mojžišov, bolo toto obmedzenie zrušené.