Pomôcky pre štúdium
Vysoká rada
predchádzajúce ďalej

Vysoká rada

Rada dvanástich vysokých kňazov.

V prvých dňoch znovuzriadenej Cirkvi sa pojem vysoká rada týkal dvoch rôznych skupín: 1) Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi (NaZ 107:33, 38) a 2) vysokej rady slúžiacej v každom kole (NaZ 102; 107:36).