Pomôcky pre štúdium
Svätý (člen Cirkvi)
predchádzajúce ďalej

Svätý (člen Cirkvi)

Verný člen Cirkvi Ježiša Krista.