Pomôcky pre štúdium
Milosrdný, milosrdenstvo
predchádzajúce ďalej

Milosrdný, milosrdenstvo

Duch súcitu, jemnosti a odpustenia. Milosrdenstvo je jednou z Božích vlastností. Ježiš Kristus nám ponúka milosrdenstvo prostredníctvom Svojej zmiernej obete.