Pomôcky pre štúdium
Helaman, syn Almu
predchádzajúce ďalej

Helaman, syn Almu

V Knihe Mormonovej najstarší syn Almu, syna Almovho (Alma 31:7). Helaman bol prorok a vojenský vodca.