Pomôcky pre štúdium
Áron, Mojžišov brat
predchádzajúce ďalej

Áron, Mojžišov brat

V Starom zákone syn Amráma a Jóchebed z kmeňa Léviho (Ex. 6:16–20); starší brat Mojžiša (Ex. 7:7).