Pomôcky pre štúdium
Ján Krstiteľ
predchádzajúce ďalej

Ján Krstiteľ

Syn Zachariáša a Alžbety v Novom zákone. Ján bol poslaný, aby pripravil ľudí na prijatie Mesiáša (Ján 1:19–27). Držal kľúče Áronovho kňazstva a pokrstil Ježiša Krista.