Pomôcky pre štúdium
Ohavnosť, ohavný
predchádzajúce ďalej

Ohavnosť, ohavný

V písmach niečo, čo vyvoláva odpor alebo nenávisť spravodlivých a čistých.