Pomôcky pre štúdium
Kniha života
predchádzajúce ďalej

Kniha života

V jednom zmysle je Kniha života súhrnom myšlienok a činov človeka – záznamom o jeho živote. Avšak, písma tiež uvádzajú, že o verných je vedený záznam zahŕňajúci ich mená a správu o ich spravodlivých skutkoch.