Pomôcky pre štúdium
Žalm
predchádzajúce ďalej

Žalm

Inšpirovaná báseň alebo náboženská pieseň.

Žalmy

Starozákonná kniha, ktorá obsahuje zbierku žalmov, z ktorých mnohé sú o Kristovi. Žalmy sú často citované v Novom zákone.

Mnohé žalmy napísal Dávid. Žalmy boli napísané ako chvály Bohu. Mnohé boli zhudobnené.