Pomôcky pre štúdium
Abdiáš
predchádzajúce ďalej

Abdiáš

Starozákonný prorok, ktorý predpovedal osud Edómu. Prorokoval asi počas vlády Jehóráma (848–844 pred Kr.) alebo počas babylonského vpádu v roku 586 pred Kr.

Kniha Abdiáš

Kniha v Starom zákone. Má iba jednu kapitolu. Abdiáš v nej napísal o páde Edómu a prorokoval, že sa spasitelia postavia na horu Sion.