Pomôcky pre štúdium
Daniel
predchádzajúce ďalej

Daniel

Hlavná postava knihy Danielovej v Starom zákone; prorok Boží a muž veľkej viery.

Aj keď o jeho rodičoch nie je nič známe, zdá sa, že bol potomkom kráľa (Dan. 1:3). Bol odvedený do zajatia do Babylonu, kde dostal meno Béltšaccar (Dan. 1:6–7). Daniel a traja ďalší zajatci odmietli z náboženských dôvodov kráľovo jedlo (Dan. 1:8–16).

Daniel získal priazeň Nebúkednacara a Dária vďaka svojej moci vykladať sny (Dan. 2; 4; 6). Tiež prečítal a vyložil nápis napísaný rukou na stenu (Dan. 5). Jeho nepriatelia sa spriahli proti nemu a bol uvrhnutý do jamy s levmi, ale Pán mu zachoval život (Dan. 6).

Kniha Danielova

Kniha má dve časti: kapitoly 1–6 obsahujú príbehy o Danielovi a jeho troch spoločníkoch; kapitoly 7–12 obsahujú prorocké videnia, ktoré Daniel videl. Kniha učí, aké je dôležité byť pravdivý k Bohu a ukazuje, že Pán žehná verným.

Hlavným prínosom knihy je výklad sna kráľa Nebúkednacara. V sne je zobrazené kráľovstvo Božie v posledných dňoch ako kameň odlomený z vrchu. Kameň sa bude valiť, až naplní celú zem (Dan. 2; pozri tiež NaZ 65:2).