Pomôcky pre štúdium
Pohania


Pohania

Slovo pohania má v písmach niekoľko významov. Niekedy označuje ľudí, ktorí nie sú izraelského pôvodu, niekedy ľudí, ktorí nie sú židovského pôvodu a niekedy národy, ktoré sú bez evanjelia, aj keď medzi týmito ľuďmi môže byť nejaká izraelská krv. Posledné uvedené použitie toho slova je zvlášť charakteristické pre Knihu Mormonovu a Náuku a zmluvy.