Pomôcky pre štúdium
Sloboda (voľnosť)


Sloboda (voľnosť)

Stav, kedy je možné jednať a myslieť slobodne. Poslušnosť zásadám evanjelia oslobodzuje človeka z duchovnej poroby hriechu (Ján 8:31–36).