Pomôcky pre štúdium
Michael
predchádzajúce ďalej

Michael

Meno, pod ktorým bol Adam známy v predsmrteľnom živote. Je nazývaný archanjel. V hebrejčine toto meno znamená „Ten, ktorý je podobný Bohu“.