Pomôcky pre štúdium
Egypt
predchádzajúce ďalej

Egypt

Krajina v severovýchodnom cípe Afriky. Veľká časť Egypta je neplodná a pustá. Väčšina obyvateľov žije v údolí Nílu, ktoré sa tiahne v dĺžke asi 890 km.

Dávny Egypt bol bohatý a prosperujúci. Boli vybudované veľké stavby pre potreby ľudí, vrátane kanálov pre zavlažovanie, silné mestá pre ochranu a kráľovské monumentálne diela, hlavne hrobky vo forme pyramíd a chrámy, ktoré stále patria medzi divy sveta. Po určitý čas bola egyptská vláda napodobením patriarchálneho rádu kňazstva (Abr. 1:21–27).