Pomôcky pre štúdium
Človek, ľudia
predchádzajúce ďalej

Človek, ľudia

Týka sa celého ľudstva, ako mužov, tak žien. Všetci muži a ženy sú doslovným duchovným potomstvom Nebeského Otca. Keď sa narodia do smrteľnosti, obdržia fyzické, smrteľné telá. Tieto telá boli stvorené na obraz Boží (Gen. 1:26–27). Muži a ženy, ktorí verne prijímajú nevyhnutné obrady, zachovávajú svoje zmluvy a poslúchajú Božie prikázania, vstúpia do svojho povýšenia a stanú sa takými, ako je Boh.

Človek, duchovné dieťa Nebeského Otca

Človek, možnosť stať sa podobným Nebeskému Otcovi