Pomôcky pre štúdium
Kľúče kňazstva
predchádzajúce ďalej

Kľúče kňazstva

Kľúče sú práva predsedníctva alebo moc, ktorú dal Boh človeku, aby viedol Božie kňazstvo na zemi a aby ho riadil a ovládal. Držitelia kňazstva povolávaní do úradov predsedníctva dostávajú kľúče od tých, ktorí majú nad nimi právomoc. Držitelia kňazstva používajú kňazstvo iba v medziach určených tými, ktorí držia kľúče. Prezident Cirkvi je jediný, kto na zemi drží a má právomoc používať všetky kľúče kňazstva (NaZ 107:65–67, 91–92; 132:7).