Pomôcky pre štúdium
Alfa a Omega
predchádzajúce ďalej

Alfa a Omega

Alfa je prvé písmeno gréckej abecedy; Omega je posledné. Sú to tiež mená dané Ježišovi Kristovi a sú používané ako symboly, aby ukázali, že Kristus je počiatok i koniec (Zjav. 1:8; NaZ 19:1).