Pomôcky pre štúdium
Sviatosť


Sviatosť

Pre Svätých neskorších dní sa sviatosť týka obradu prijímania chleba a vody na pamiatku Kristovej zmiernej obete. Nalámaný chlieb predstavuje Jeho zlomené telo; voda predstavuje krv, ktorú prelial, aby uzmieril naše hriechy (1. Kor. 11:23–25; NaZ 27:2). Keď spôsobilí členovia Cirkvi prijímajú sviatosť, sľubujú, že na seba vezmú meno Kristovo, že na Neho budú vždy pamätať a že budú zachovávať Jeho prikázania. Členovia Cirkvi obnovujú skrze tento obrad svoju zmluvu krstu.

Ježiš vysvätil obrad sviatosti, keď pri poslednej večeri jedol s dvanástimi apoštolmi (Mat. 26:17–28; Luk. 22:1–20).