Pomôcky pre štúdium
Ammón, potomok Zarahemlov
predchádzajúce ďalej

Ammón, potomok Zarahemlov

V Knihe Mormonovej silný a mocný muž, ktorý viedol výpravu zo Zarahemly do krajiny Lechí-Nefi (Mos. 7:1–16). Boli mu ukázané dávne záznamy a vysvetlené, kto je to videc (Mos. 8:5–18). Neskôr pomohol oslobodiť kráľa Limhiho a jeho ľud od Lámánitov a priviedol ich späť do Zarahemly (Mos. 22).