Pomôcky pre štúdium
Dar
predchádzajúce ďalej

Dar

Boh dáva človeku veľa požehnaní a darov.