Pomôcky pre štúdium
Pohlavná nemorálnosť
predchádzajúce ďalej

Pohlavná nemorálnosť

Úmyselná účasť na cudzoložstve, smilstve, homosexualite, lesbizme, inceste alebo akejkoľvek nesvätej, neprirodzenej alebo nečistej sexuálnej činnosti.